Loading…
Welcome to Beijing!
Tuesday, August 14 • 9:00am - 6:00pm
080071 MARXIST PHILOSOPHY IN NEW ERA:THE SEMINAR TO COMMEMORATE THE 200TH BIRTHDAY OF KARL MARX

Sign up or log in to save this to your schedule and see who's attending!

Limited Capacity seats available

Moderator[s]
ZF

Ziyi Feng (丰子义)

Department of Philosophy, Peking University

Speakers
PR

Ping Ren (任平)

苏州大学政治与公共管理学院
PH

Ping He (何萍)

武汉大学哲学学院
XW

Xiangdong Wu (吴向东)

Beijing Normal University
XW

Xiaoming Wu (吴晓明)

复旦大学哲学学院
ZT

Zhengdong Tang (唐正东)

南京大学哲学系
WK

Wei Kong (孔伟)

中国人民大学《教学与研究》杂志社
LS

Litian Sun (孙利天)

吉林大学哲学社会学院
ZS

Zhengyu Sun (孙正聿)

吉林大学哲学社会学院
HS

Hui Sun (孙麾)

中国社会科学院《中国社会科学》杂志社
WC

Weihang Cui (崔唯航)

中国社会科学院哲学研究所
XZ

Xiong Zhang (张雄)

上海财经大学人文学院
JC

Jianwen Cao (曹建文)

《光明日报》理论部
DL

Deshun Li (李德顺)

中国政法大学人文学院
WL

Wenge Li (李文阁)

《求是》杂志社
JL

Jingyuan Li (李景源)

中国社会科学院哲学研究所
SL

Shumei Li (李淑梅)

南开大学哲学院
XL

Xiaoxiao Li (李潇潇)

中国社会科学院《中国社会科学》杂志社
GY

Geng Yang (杨耕)

北京师范大学哲学与社会学院
KO

Kang Ouyang (欧阳康)

Huazhong University of Science and Technology
XW

Xinyan Wang (汪信砚)

武汉大学哲学学院
NW

Nanshi Wang (王南湜)

南开大学哲学院
XW

Xinsheng Wang (王新生)

Nankai University
HW

Haifeng Wang (王海锋)

中国社会科学院《中国社会科学》杂志社
JB

Jieping Bo (薄洁萍)

《光明日报》理论部
JY

Jifu Yuan (袁吉富)

中共北京市委党校
JZ

Jianying Zhao (赵剑英)

中国社会科学院
LH

Lixin Hao (郝立新)

中国人民大学哲学学院
MY

Mengwei Yan (阎孟伟)

南开大学哲学院
XC

Xueming Chen (陈学明)

复旦大学哲学学院
LC

Lixin Chen (陈立新)

华东师范大学哲学系
PL

Pinyue Lu (鲁品越)

上海财经大学人文学院
HH

Huizhen Huang (黄慧珍)

中国社会科学院哲学研究所
CJ

Chuanjin Jian(鉴传今)

中国社会科学院哲学研究所
HJ

Honglian Jia(贾红莲)

中国社会科学院哲学研究所
SW

Shanchao Wang(王善超)

《新华文摘》杂志社


Attendees (28)